O nama

D2 Multitask d.o.o. je prvo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluje u domenu marketinga i IT usluga u Srbiji.

Naš tim se sastoji od stručnog kadra, od kojeg 6 zaposlenih osoba sa invaliditetom, koji svojim radom doprinose razvoju naše kompanije.

Poslodavac koji nema potrebu da zapošljava OSI u skladu sa članom 24, ovog Zakona plaća penale (čl.29.) ili ima mogućnost primene člana 26. i 27. kada izvršava obaveze iz Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji ili Ugovora o kupovini proizvoda ili usluga sa preduzećem koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije. Tada se oslobađa obaveza zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.

Imajući u vidu naš domen poslovanja i Vaše pretpostavljene potrebe, moguće je ostvariti poslovno tehničku saradnju, na obostranu korist.